Fieldlab Smart Energy

Doelstelling

Detecteren en reduceren van energieverlies in het productieproces door use cases op te zetten en op te schalen met gebruik van sensoren en het verzamelen en analyseren van data van assets. Dit alles vanuit een samenwerking tussen asset owner, toeleveranciers en kennisdragers.

Beoogde resultaten

Persluchtreductie, luchtzuivering, vermindering van omgevingshinder, vroegtijdige detectie van defecten, power quality, temperatuur- en klimaatbeheersing, onderwijsontwikkeling.

Activiteiten

 • In kaart brengen mogelijke ‘energieslurpers’ in produktieproces, zowel verbruik elektriciteit als water, lucht, gassen als faalgedrag installaties (bron voor use cases); 
 • In kaart brengen mogelijke onwenselijke ‘emissies’ voortkomen uit installatie en/of produktieproces (niet alleen (fijn)stof ,maar ook geur en geluid);
 • Meten van daadwerkelijke ‘spill over’ op specifieke installatie of in specifiek proces met behulp van plaatsing van sensoren (met behulp van Embedded A.I.) en ontwikkelen dashboards (met behulp van A.R. en V.R);  
 • Ontwikkelen algoritmes verbeterplannen en uitbrengen advies;
 • Ontwikkelen onderwijscurriculum Smart Energy in Industry (voortbordurend op curriculum Smart Maintenance, verdieping op sensortechnologie, data analytics, embedded AI en AR/VR;  
 • Inzet Sensorlab Tiny ML, Smart Control Room en Smart Energy Studio voor ontwikkeling eenvoudige sensoren voor test, meet en onderwijstoepassingen ; 
 • Inzet (bestaande maar uitgebreide) Fieldlab proefinstallatie voor testen en demonstreren van sensoren en het uitvoeren van metingen voor onderwijstoepassingen);
 • Koppeling maken tussen inzet technologie en bewustzijn en kansen van een duurzame maakindustrie ; focus op bewustwording rond energiezuinig gedrag (ook met demoset of workshops in het Techport Innovatoin Centre PIC)  ;

Omvang

€2-4MO, doorlooptijd 2023-2026. Afschrijvingskosten op apparatuur en bijdragen in natura komen voor subsidie in aanmerking.

Gezocht

 • Asset Owners
 • Onderhoudsfirma’s
 • Toeleveranciers
 • Technologiedragers
 • Sensorontwikkelaars
 • Data Analisten 

Waarom participeren?

 1. Energietransitie (zowel vermindering emissie, vermindering verbruik als gebruik groene energiebronnen) zal – mede ingegeven door de Klimaatdoelen van Parijs en daarmee samenhangende restricties van de overheid (o.a. CO2 heffing, stijgende energieprijzen) – steeds relevanter worden voor het bestaansrecht van asset owners /producenten;  
 2. Toeleveranciers die hier een positieve bijdrage kunnen leveren hebben een ‘license to operate’ ; 
 3. Een succesvolle implementatie  van Industry 4.0 /digitalisering is een vereiste voor zowel asset owner als toeleverancier om te kunnen blijven concurreren; 
 4. Innovatie is een zaak van de hele productieketen ; innoveren doe je niet meer succesvol alleen;  
 5. Nieuwe technologie wordt pas breed toegepast als deze zich heeft bewezen, Door te participeren krijg je als asset owner toegang tot nieuwe technologie en als innovatieve startup kun je juist het programma als springplank gebruiken om een launching customer en eerste use case te vinden;
 6. De nabijheid van potentieel nieuwe human capital is essentieel om in de toekomst te kunnen blijven opereren; de samenwerking met onderwijsinstellingen op het gebied van skills ontwikkeling is voor bedrijven dan ook essentieel. En studenten/scholieren zijn de medewerkers van de toekomst.

Aanmelden Fieldlab Smart Energy

Ik meld mij graag aan:

 • Naam
 • Functie
 • Organisatie
 • E-mailadres
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op